Фаолиятга доир шартномалар

Ш А Р Т Н О М А  №_______

Қўқон шахар                                                                                                                                         «____»____________20____ йил

«Qo’qon Oziq Ovqat Invest» МЧЖ УХБ КЕЙИНЧАЛИК «ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИ» ДЕБ НОМЛАНУВЧИ РАҲБАРИ Ташходжаев.М БОШЧИЛИГИДА БИР ТОМОНДАН ВА    ________________________________________________________________________________________

КЕЙИНЧАЛИК «ХАРИДОР» ДЕБ НОМЛАНУВЧИ РАҲБАРИ____________________________ ИККИНЧИ ТОМОНДАН, ҲАРАКАТДАГИ НИЗОМЛАРГА АСОСАН ҚУЙИДАГИ ШАРТНОМАНИ ТУЗДИЛАР.

1. ШАРТНОМА МАҚСАДИ.

1.1.«ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИ» ОЗИҚ–ОВҚАТ, ҲАМДА ХАЛК ИСТЕЪМОЛ МАХСУЛОТЛАРИНИ СОТАДИ, «ХАРИДОР» ЭСА СОТИБ ОЛАДИ.

1.2.МАХСУЛОТ  ТУРИ, МИҚДОРИ, НАРХИ ВА МУДДАТИ СПЕЦИФИКАЦИЯДА КЎРСАТИЛАДИ. СПЕЦИФИКАЦИЯ ШАРТНОМАНИНГ АЖРАЛМАС ҚИСМИ ДЕБ ҲИСОБЛАНАДИ.  

1.3.МАХСУЛОТНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ «ХАРИДОР» НИНГ ЎЗИ ОЛИБ ЧИҚИБ КЕТИШ ШАРТИ БИЛАН АМАЛГА ОШИРИЛАДИ.

1.4.МАХСУЛОТНИНГ ЎРАМИ ВА УНИНГ МАРКИРОВКАСИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҲАРАКАТДАГИ СТАНДАРТ ТАЛАБЛАРИГА ЖАВОБ БЕРИШИ КЕРАК.


Махсулот номи

Миқдори

Нархи

Умумий қиймати

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

СЎЗ БИЛАН______________________________________________________________________________

2. ҲИСОБ – КИТОБ ТАРТИБИ.

2.1.«ХАРИДОР» УЧ ИШ КУНИ ИЧИДА ОЛИБ ЧИҚИШГА ТАЙЁР БЎЛГАН МАХСУЛОТ  УЧУН  100 % ОЛДИНДАН ХАҚ ТЎЛАЙДИ.

2.2.«ХАРИДОР» БИР КУН ИЧИДА МАХСУЛОТ УЧУН ЎТКАЗИЛГАН ПУЛ ВА УНИНГ СУММАСИ ТЎҒРИСИДА «ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИ» НИ ҲАБАРДОР ҚИЛИШИ ШАРТ.

2.3.МАРКАЗЛАШГАН УСУЛДА ЮК ТАШИШ ҲИЗМАТИ «ХАРИДОР» ТОМОНИДАН  АМАЛГА                   ОШИРИЛАДИ.

3. ТОМОНЛАР МАЖБУРИЯТИ

3.1.«ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИ»:

     -МАХСУЛОТНИ ШАРТНОМАДА КЎРСАТИЛГАН ЎРАМИ ВА УНИНГ МАРКИРОВКАСИ ЖАВОБ БЕРАДИ; 

3.2.«ХАРИДОР»:

    – МАХСУЛОТ УЧУН  ШАРТНОМАДА КЎРСАТИЛГАН МУДДАТ ВА ШАРТЛАРИГА БИНОАН ХАҚ ТЎЛАШ.

3.3.АГАР «ХАРИДОР» ТАҚСИМОТДА АЖРАТИЛГАН ОЗИҚ-ОВҚАТ МАХСУЛОТИНИ 100 % ТЎЛАБ ОЛИБ ЧИҚИБ КЕТАДИ. 

4. КЕЛИШМОВЧИЛИКЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ.

4.1.МАЗКУР ШАРТНОМАНИ ТУЗИШ МОБАЙНИДА, ШУ ЖОЙИДАГИ АМАЛДАГИ ҚОНУН  ҚОИДАЛАРИ  ҚЎЛЛАНИЛГАН.

4.2.МАЗКУР ШАРТНОМА ШАРТЛАРИНИ БАЖАРИШ ЮЗАСИДАН КЕЛИБ ЧИҚҚАН БАРЧА КЕЛИШМОВЧИЛИКЛАР ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ АМАЛДАГИ

ҚОНУНЛАРИ АСОСИДА ТАРТИБГА СОЛИНАДИ.

5. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШИ

5.1.МАЗКУР ШАРТНОМА ИМЗОЛАНГАН КУНДАН БОШЛАБ АМАЛ ҚИЛАДИ.

5.2.ШАРТНОМАГА ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ ЎЗАРО КЕЛИШИЛГАН ҲОЛДА ЁЗМА РАВИШДА АМАЛГА ОШАДИ.

5.3.ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ «____»________________20___ЙИЛГАЧА ШАРТНОМА, ТЕНГ КУЧИГА ЭГА БЎЛГАН ИККИ НУСХАДА ТУЗИЛГАН.

                                                                                                 ХУЛОСА

1.Шартнома Ўз.Рнинг «Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳукукий база тўғрисида»ги Қонунинг 10 –моддаси талабларига жавоб беради.

2.Шартномада кўрсатилган муносабатлар Ўз.Р. Фуқаролик Кодексининг 437–456 моддалари билан тартибга келтирилган.

3.Томонлар жавобгарлиги чоралари ва низоларни ҳал килиш тартиби амалдаги қонунлар талабларига мос келади.

Ушбу шартномани имзолаш мумкин деб ҳисоблайман.


               Файл                                                                                                                               Хажми


 ШАРТНОМА ЖИСМОНИЙ                                                                                                  18КБ


 

 

Ш А Р Т Н О М А  №_______

ҚЎҚОН ШАҲАР                                                                                                                      «_____»______________20____ ЙИЛ

 

«QO’QON OZIQ OVQAT INVEST» МЧЖ УХБ КЕЙИНЧАЛИК «ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИ» ДЕБ НОМЛАНУВЧИ РАҲБАРИ Ташходжаев.М БОШЧИЛИГИДА БИР ТОМОНДАН ВА         ____________________________________________________________________________________________

КЕЙИНЧАЛИК «ХАРИДОР» ДЕБ НОМЛАНУВЧИ РАҲБАРИ_____________________________________ ИККИНЧИ ТОМОНДАН, ҲАРАКАТДАГИ НИЗОМЛАРГА АСОСАН ҚУЙИДАГИ ШАРТНОМАНИ ТУЗДИЛАР.

1. ШАРТНОМА МАҚСАДИ.

1.1.«ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИ» ОЗИҚ–ОВҚАТ, ҲАМДА ХАЛҚ ИСТЕЪМОЛ МАҲСУЛОТЛАРИНИ СОТАДИ, «ХАРИДОР» ЭСА СОТИБ ОЛАДИ.

1.2.МАҲСУЛОТ  ТУРИ, МИҚДОРИ, НАРХИ ВА МУДДАТИ СПЕЦИФИКАЦИЯДА КЎРСАТИЛАДИ. СПЕЦИФИКАЦИЯ ШАРТНОМАНИНГ АЖРАЛМАС ҚИСМИ ДЕБ ҲИСОБЛАНАДИ.

1.3.МАҲСУЛОТНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ «ХАРИДОР» НИНГ ЎЗИ ОЛИБ ЧИҚИБ КЕТИШ ШАРТИ БИЛАН АМАЛГА ОШИРИЛАДИ.

1.4.МАҲСУЛОТНИНГ  ЎРАМИ ВА УНИНГ МАРКИРОВКАСИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҲАРАКАТДАГИ СТАНДАРТ ТАЛАБЛАРИГА ЖАВОБ БЕРИШИ КЕРАК.

2. ҲИСОБ – КИТОБ ТАРТИБИ.

2.1.«ХАРИДОР» УЧ ИШ КУНИ ИЧИДА ОЛИБ ЧИҚИШГА  ТАЙЁР БЎЛГАН МАҲСУЛОТ  УЧУН  100 % ОЛДИНДАН ҲАК ТЎЛАЙДИ.

2.2.«ХАРИДОР» БИР КУН ИЧИДА МАҲСУЛОТ УЧУН ЎТКАЗИЛГАН ПУЛ ВА УНИНГ СУММАСИ ТЎҒРИСИДА «ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИ» НИ ҲАБАРДОР ҚИЛИШИ ШАРТ.

2.3.МАРКАЗЛАШГАН УСУЛДА ЮК ТАШИШ ҲИЗМАТИ «ХАРИДОР» ТОМОНИДАН  АМАЛГА                   ОШИРИЛАДИ.

 

МАҲСУЛОТ НОМИ

МИҚДОРИ

НАРХИ

УМУМИЙ ҚИЙМАТИ

1

Озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари

 

 

СЎЗ БИЛАН________________________________________________________________________________

3. ТОМОНЛАР МАЖБУРИЯТИ

3.1.«ЕТКАЗИБ БЕРУВЧИ» МАҲСУЛОТНИ ШАРТНОМАДА КЎРСАТИЛГАН ЎРАМИ ВА УНИНГ МАРКИРОВКАСИ ЖАВОБ БЕРАДИ.

3.2.«ХАРИДОР» МАҲСУЛОТ УЧУН  ШАРТНОМАДА КЎРСАТИЛГАН МУДДАТ ВА ШАРТЛАРИГА БИНОАН ҲАҚ ТЎЛАШ.

3.3.«ХАРИДОР» СПЕЦИФИКАЦИЯ КЎРСАТИЛГАН ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТИНИ УЧУН 100 % ҲАК ТЎЛАБ ОЛИБ ЧИҚИБ КЕТАДИ..

4. КЕЛИШМОВЧИЛИКЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ.

4.1.МАЗКУР ШАРТНОМАНИ ТУЗИШ МОБАЙНИДА, ШУ ЖОЙИДАГИ АМАЛДАГИ ҚОНУН  ҚОИДАЛАРИ  ҚЎЛЛАНИЛГАН.

4.2.МАЗКУР ШАРТНОМА ШАРТЛАРИНИ БАЖАРИШ ЮЗАСИДАН КЕЛИБ ЧИҚҚАН БАРЧА КЕЛИШМОВЧИЛИКЛАР ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ АМАЛДАГИ ҚОНУНЛАРИ АСОСИДА  ТАРТИБГА СОЛИНАДИ.

5. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШИ

5.1.МАЗКУР ШАРТНОМА ИМЗОЛАНГАН КУНДАН БОШЛАБ АМАЛ ҚИЛАДИ.

5.2.ШАРТНОМАГА ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ ЎЗАРО КЕЛИШИЛГАН ҲОЛДА ЁЗМА РАВИШДА АМАЛГА ОШАДИ.

5.3.ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ «____»________________20___ЙИЛГАЧА ШАРТНОМА, ТЕНГ КУЧИГА ЭГА БЎЛГАН ИККИ НУСХАДА ТУЗИЛГАН.

ХУЛОСА

1.Шартнома Ўз.Рнинг «Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳукукий база тўғрисида»ги Қонунинг 10 –моддаси талабларига жавоб беради.

2.Шартномада кўрсатилган муносабатлар Ўз.Р. Фуқаролик Кодексининг 437–456 моддалари билан тартибга келтирилган.

3.Томонлар жавобгарлиги чоралари ва низоларни ҳал килиш тартиби амалдаги қонунлар талабларига мос келади.

Ушбу шартномани имзолаш мумкин деб ҳисоблайман.


               Файл                                                                                                                               Хажми


ШАРТНОМА ЮРИДИК                                                                                                           18КБ